Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Potrzeby, preferencje i oczekiwania klientów ostatecznych to obszary, na których skupiają się działania podejmowane przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka. Równocześnie nie mniej ważne dla Grupy jest zrozumienie strategii i oczekiwań naszych partnerów biznesowych i zdefiniowanie wspólnej drogi dotarcia do klienta ostatecznego.

W ramach spółki Śnieżka ToC zbudowano profesjonalny zespół badań rynkowych odpowiedzialny za monitorowanie potrzeb klientów B2B i B2C w obsługiwanych kanałach dystrybucji. Zespół ten na bieżąco współpracuje z innymi działami, wspierając proces tworzenia ofert zgodnych z oczekiwaniami klientów. Efektem prac tego zespołu są również tzw. insighty, czyli wyniki badań, gromadzących informacje o problemach i potrzebach wybranej grupy docelowej, wspierające budowanie strategicznych przewag konkurencyjnych w obszarze produktów i sprzedaży.

Główne działania Grupy skoncentrowane są na budowaniu pozytywnych doświadczeń konsumenta, w szczególności poprzez:

  • odpowiednio zaprojektowane produkty,
  • szeroką dystrybucję produktów,
  • odpowiedną komunikację i narzędzia marketingowe,
  • dobrze zorganizowane miejsca sprzedaży, bazujące na zasadach merchandisingu,
  • doskonalenie procesów wewnętrznych.

Aby ocenić satysfakcję i lojalność klientów, spółka Śnieżka ToC monitoruje:

  • wielkość i wartość sprzedaży,
  • wizerunek poszczególnych marek,
  • opinie i oczekiwania wybranych grup partnerów biznesowych,
  • opinie konsumentów ostatecznych.