Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Komunikacja marketingowa

Budowanie silnych marek, do których konsumenci mają zaufanie, to jeden z kluczowych celów działalności marketingowej. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie niezbędne jest też to, aby marki dysponowały dobrze zdefiniowaną strategią komunikacji marketingowej, którą z sukcesem realizują przez cały rok. Jest to ważny element budowania pozycji i siły brandu oraz skutecznej promocji marki.

Śnieżka Trade of Colours

Na rynku polskim w 2022 roku spółka Śnieżka Trade of Colours prowadziła różnego rodzaju aktywności marketingowe. W szczególności skupiono się na wsparciu marki Magnat, kontynuując rozpoczęte w roku 2021 działania. To kolejny rok współpracy z projektantką i dekoratorką wnętrz – Dorotą Szelągowską.

W pierwszej części sezonu w komunikacji marketingowej skorzystano z kreacji stworzonej dla kampanii z roku 2021. Spot reklamowy z udziałem projektantki, dotyczący ceramicznych farb Magnat, emitowany był w głównych stacjach telewizyjnych, a także w kanałach online.

W raportowanym okresie portfolio marki Magnat powiększyło się o nową linię farb Magnat #KolorLove. W związku z tym część działań marketingowych prowadzonych w drugiej połowie roku wspierała także wejście na rynek tego produktu. Część palety barw (14 kolorów) Magnat #KolorLove to efekt współpracy marki z Dorotą Szelągowską.

Na potrzeby działań wspierających wejście na rynek nowego produktu stworzono nową linię komunikacyjną, zbudowaną wokół hasła „Z miłości do koloru”. W ramach kampanii powstał spot reklamowy z udziałem dekoratorki. Kampanię telewizyjną produktu Magnat #kolorLove uzupełniały działania prowadzone w przestrzeni online, a także komunikacja w punktach sprzedaży.

W 2022 roku produkty marka Magnat ponownie pojawiła się w wiosennej i jesiennej edycji popularnego programu telewizyjnego Totalne Remonty Szelągowskiej.

W przypadku pozostałych marek: Śnieżka, Vidaron i Foveo-Tech na rynku polskim w raportowanym okresie prowadzono działania komunikacyjne w punktach sprzedaży, poprzez materiały POS (ang. point of sale, rodzaj materiałów reklamowych wspierających sprzedaż produktów), a także w kanałach online, w różnym zakresie i natężeniu.

Komunikację marketingową na rynkach eksportowych w odniesieniu do ww. marek realizowano głównie poprzez materiały POS obecne w punktach sprzedaży.

Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej

W raportowanym okresie działania reklamowe prowadziła także spółka Poli-Farbe. W ramach opracowanej strategii komunikacji na rynku węgierskim realizowano komunikację marketingową, w której główną rolę odgrywały telewizja, kanały online, a także punkty sprzedaży. Dzięki temu przekaz reklamowy docierał do szerokiej grupy odbiorców docelowych. Wsparcie reklamowe otrzymały produkty z portfolio marek Magnat oraz Poli-Farbe.

W przypadku wyrobów Magnat w 2022 roku kontynuowano rozpoczętą rok wcześniej kampanię reklamową ze spotem przygotowanym dla farb Magnat Ceramic. Oprócz telewizji komunikacja marki prowadzona była na billboardach, a także w kanałach online. Kampania displayowa, wideo oraz posty w social mediach to tylko wybrane aktywności, które wspierały budowanie wizerunku marki. W raportowanym okresie zorganizowano także loterię konsumencką wspierającą sprzedaż produktów z portfolio marki Magnat. Na znajomość marki i jej wizerunek wpływ miały także materiały POS, które przez cały rok dostępne były w punktach sprzedaży.

Nowy spot zrealizowany dla farb Platinum, submarki Poli-Farbe, emitowany był zarówno w telewizji, jak i w internecie. Promocja produktów z portfolio Poli-Farbe przez cały rok była realizowana w kanałach social media. Zarówno Poli-Farbe Platinum, jak i Poli-Farbe Cellkolor znalazły się wśród produktów wybieranych przez blogerów do przeprowadzenia metamorfoz w ich domach.

Dla wszystkich kluczowych produktów z oferty Poli-Farbe na nowy sezon przygotowano materiały POS dostępne w punktach sprzedaży detalicznej.

Aktywność marketingowa spółki Śnieżka-Ukraina ze względu na trwające działania wojenne została ograniczona, a działania komunikacyjne były realizowane głównie za pomocą własnych kanałów komunikacji, jak social media oraz strony internetowe.