Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Odpowiedzialne zakupy

W Grupie Kapitałowej Śnieżka realizujemy potrzeby zakupowe w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Grupa dąży do współpracy z rzetelnymi i wiarygodnymi dostawcami. Celem Grupy w zakresie odpowiedzialnych zakupów jest pozyskiwanie dostawców, którzy podzielają jej system wartości i podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju, jak również ładu korporacyjnego.

Standardy dotyczące dostawców

W wyborze dostawców opieramy się na analizie możliwości technicznych, doświadczenia, ewentualnej historii dotychczasowej współpracy, kosztów oraz zagadnień zrównoważonego rozwoju zawartych w Kodeksie Dostawcy.

W procesie wyboru dostawcy stosowana jest zasada równego traktowania, a każdy dostawca posiada prawo przedstawienia oferty handlowej zgodnej ze specyfikacją zakupową na istniejące zapytanie. Wybór dostawcy dokonywany jest zgodnie z Procedurą Zakupową.

W rozumieniu Grupy Kapitałowej Śnieżka zrównoważone zakupy to strategiczne podejście do procesu zaopatrzenia, mające na celu ograniczenie ryzyka oraz świadome zarządzanie wpływem społecznym i środowiskowymi. Dlatego podjęliśmy w roku 2022 szereg działań, z których najważniejsza była implementacja Kodeksu Dostawcy kierowanego do naszych dostawców.

Z wdrożonym w IV kwartale 2022 roku Kodeksem zapoznało się do czasu publikacji Sprawozdania prawie 70% dostawców.

Równolegle rozpoczęliśmy proces samooceny dostawców pod kątem zagadnień ESG. Na koniec roku otrzymaliśmy 34% wypełnionych ankiet. Wszyscy ocenieni dostawcy całkowicie lub częściowo spełnili nasze oczekiwania w zakresie ESG. Z żadnym z nich nie rozwiązaliśmy umowy. Naszym celem jest cykliczna weryfikacja dostawców, zarówno surowcowych, jak i usługowych, co pozwoli nam na utrzymanie wysokich standardów w łańcuchu dostaw.

Nasze cele na rok 2023:

100%

dostawców otrzyma informację i dokumenty samooceny pod kątem ESG

80%

dostawców wypełni formularze samooceny ESG

Standardy dotyczące opakowań

Dążymy również do wykorzystywania zrównoważonych opakowań, tj. posiadających w składzie minimalny procent surowca pochodzącego w recyklingu. Poprzez dłuższe utrzymywanie materiałów w obiegu gospodarczym (wynikającym z koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym) chcemy ograniczyć nasz negatywny wpływ na środowisko.

Nasze cele na rok 2023:

opakowania plastikowe

– co drugie opakowanie posiada minimum 10% udziału surowca z recyklingu

opakowania metalowe

– wybór opakowań posiadających minimum 50% udziału surowca z recyclingu.