Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Kluczowe informacje o Grupie

Grupę Kapitałową Śnieżka tworzą podmioty operujące na rynku farb dekoracyjnych i chemii budowlanej: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA (spółka dominująca) oraz jej spółki zależne. W siedmiu nowoczesnych zakładach produkcyjnych Grupy zlokalizowanych w czterech krajach (Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś) wytwarza się rocznie około 140 mln kg różnego rodzaju produktów na rynek krajowy oraz na rynki zagraniczne. Wyroby Grupy są przeznaczone do dekoracji i ochrony różnego rodzaju podłoży.

Grupa Kapitałowa Śnieżka to jeden z liderów rynku farb i lakierów w Polsce w segmencie wyrobów dekoracyjnych, jeden z największych graczy na rynku farb dekoracyjnych na Węgrzech, a także jeden z liderów w produkcji farb na Ukrainie. Grupa Kapitałowa Śnieżka jest klasyfikowana do grona 25 największych producentów farb w Europie (wg. magazynu „European Coatings”), będąc jednocześnie jedynym reprezentantem branży w środkowo-wschodniej części kontynentu.

Na koniec 2022 roku Grupa zatrudniała 1 150 pracowników. Opis modelu biznesowego Grupy Kapitałowej Śnieżka opracowano na podstawie materiałów wewnętrznych, w tym dokumentów i procedur. W 2022 roku nie zaszły istotne zmiany w modelu biznesowym Grupy.

Prawie 40 lat

doświadczenia w branży

20 lat

obecności na GPW

Ponad 1100

pracowników w Grupie Śnieżka

140 mln kg

produktów dekoracyjnych rocznie

Struktura i organizacja Grupy

Podmioty wchodzące w skład Grupy są powiązane udziałami i mają role zdefiniowane w ramach struktury centrów kompetencji. Pełna organizacja, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i zakupami przekłada się na efektywne funkcjonowanie Grupy, a także na większe zyski dla akcjonariuszy. Współpraca polega na wzajemnym uzupełnianiu się, wymianie know-how i korzyściach wynikających z synergicznego działania. Rolę wiodącą w tych procesach odgrywa FFiL Śnieżka SA.

WARSZAWA

- siedziba Śnieżka SA
- siedziba Śnieżka Trade of Colours

BRZEŹNICA

- administracja Śnieżka SA
- administracja Śnieżka - Trade of Colours
- zakład produkcyjny Śnieżka SA

LUBZINA

- zakład produkcyjny Śnieżka SA

PUSTKÓW

- zakład produkcyjny Śnieżka SA

ZAWADA

- centrum logistyczne Grupy Śnieżka

RADOM

- siedziba RAFIL SA
- zakład produkcyjny RAFIL SA

BÓCSA / WĘGRY

- siedziba POLI-FARBE
- zakład produkcyjny POLI-FARBE

JAWORÓW / UKRAINA

- siedziba Śnieżka Ukraine
- zakład produkcyjny Śnieżka Ukraine

ŻODINKO K. MIŃSKA / BIAŁORUŚ

- siedziba Śnieżka BELPOL
- zakład produkcyjny Śnieżka BELPOL

Kraje, do których
eksportujemy towary:

Mołdawia
Litwa
Kazachstan
Czechy
Słowacja
Rumunia
Gruzja
Armenia
Serbia
Algieria
Kirgistan

- siedziba Śnieżka SA
- siedziba Śnieżka Trade of Colours

- administracja Śnieżka SA
- administracja Śnieżka - Trade of Colours
- zakład produkcyjny Śnieżka SA

- zakład produkcyjny Śnieżka SA

- zakład produkcyjny Śnieżka SA

- centrum logistyczne Grupy Śnieżka

- siedziba RAFIL SA
- zakład produkcyjny RAFIL SA

- siedziba POLI-FARBE
- zakład produkcyjny POLI-FARBE

- siedziba Śnieżka Ukraine
- zakład produkcyjny Śnieżka Ukraine

- siedziba Śnieżka BELPOL
- zakład produkcyjny Śnieżka BELPOL

Kraje, do których
eksportujemy towary:

Mołdawia
Litwa
Kazachstan
Czechy
Słowacja
Rumunia
Gruzja
Armenia
Serbia
Algieria
Kirgistan

Kluczowe dla Grupy obszary są rozwijane z poziomu dwóch spółek, tj. FFiL Śnieżka SA i Śnieżka Trade of Colours. Jako jednostka dominująca FFiL Śnieżka SA pełni funkcje kontrolne w organach nadzoru spółek zależnych. Ponadto tworzy strategię rozwoju i koordynuje rozwój całej Grupy Kapitałowej Śnieżka we wszystkich aspektach działalności. Jest również centrum kompetencji m.in. w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw (zakupy, produkcja, dystrybucja, magazynowanie, logistyka, przepływ informacji), IT i technologii oraz badań i rozwoju (R&D), kontroli jakości, a także pełni rolę centrum usług wspólnych. Z kolei Śnieżka ToC rozwija kompetencje w obszarach: sprzedaży i marketingu oraz pricingu i revenue, a także analiz rynku oraz zarządzania wybranymi znakami towarowymi w Grupie. Obydwie spółki koordynują działalność poszczególnych spółek Grupy w obszarach swoich kompetencji.

<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/users/sniezka/public_html/raportroczny2022/wp-content/themes/wp-bootstrap-gulp/modules/responsive-image.php</b> on line <b>43</b><br />

Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności (na 31.12.2022)

Nazwa Siedziba Przedmiot działalności Konsolidacja
(i udział w kapitale zakładowym)
Śnieżka Trade of Colours
Sp. z o.o.
Warszawa
ul. Chłodna 51
marketing i sprzedaż produktów,
analizy i monitoring rynku,
zarządzanie znakami towarowymi
Metoda konsolidacji pełnej
(100%)
Śnieżka-Ukraina
Sp. z o.o.
Ukraina
Jaworów
ul. Prywokzalna 1A
produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników,
klejów, szpachli itp., handel hurtowy
i detaliczny materiałami budowlanymi
Metoda konsolidacji pełnej
(83,48%)
Śnieżka-BelPol Sp. z o.o. Białoruś
Żodino,
ul. Dorożnaja 3/1
produkcja szpachli
i impregnatów
Metoda konsolidacji pełnej
(100%)
Poli-Farbe Vegyipari Kft. Węgry
Bócsa
III. kerület 2.
produkcja farb, emalii, systemów ociepleń, szpachli itp.,
handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi
Metoda konsolidacji pełnej
(80,00%)
Radomska Fabryka Farb
i Lakierów SA
Radom
ul. Czarna 29
produkcja i sprzedaż wyrobów antykorozyjnych Metoda konsolidacji pełnej
(94,15%)
Plastbud Sp. z o.o. Pustków 164 b produkcja past barwiących Colorex oraz kolorantów
do systemów kolorowania Śnieżki,
dostarczanie niektórych surowców i towarów dla Grupy
Metoda praw własności
(10,07%)

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to jeden z liderów rynku farb i lakierów w Polsce w segmencie wyrobów dekoracyjnych.

Tak wysoką pozycję rynkową Spółka osiągnęła w ciągu prawie 40 lat działalności – jej początki sięgają 1984 roku. Korzenie Spółki związane są z Podkarpaciem, gdzie do dziś funkcjonują główne zakłady Grupy, nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju oraz Centrum Logistyczne Grupy Śnieżka. Od 2003 roku Spółka – jako jedyna w branży – jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

FFiL Śnieżka produkuje wyroby do ochrony i dekoracji różnorodnych podłoży, użytkowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Są to m.in.: farby do ścian i fasad, wyroby do malowania drewna i metalu, szpachle do ścian oraz drewna, jak również system dociepleń budynków. Wyroby te są sprzedawane głównie pod markami handlowymi: Magnat, Śnieżka, Vidaron, Foveo-Tech i Rafil.

FFiL Śnieżka SA prowadzi działalność badawczo-rozwojową wykorzystując w tym celu własne wyspecjalizowane jednostki. Spółka posiada laboratoria badawcze (w tym n.in. chromatograficzne i mikrobiologiczne), prowadzące zaawansowane badania nad wyrobami oraz surowcami wykorzystywanymi w produkcji.

Wyroby produkowane przez FFiL Śnieżka SA są dostępne w wielu kanałach dystrybucji. Istotną rolę w sprzedaży pełni rynek niezależny, na którym spółka Śnieżka Trade of Colours Sp. z o. o – zgodnie ze swoim obszarem odpowiedzialności – współpracuje z partnerami biznesowymi w oparciu o zestandaryzowany model współpracy.

Dystrybucja produktów oparta jest również o współpracę z międzynarodowymi i lokalnymi sieciami marketów budowlanych (kanał DIY). Produkty Grupy Śnieżka są obecne w marketach sieci Leroy Merlin, OBI, Castorama, Bricomarché, a także w placówkach Grupy PSB. Sprzedaż produktów na rynku polskim prowadzona jest także poprzez sklep internetowy – www.dekoratorium.pl – a także w kanałach typu marketplace (Allegro). Wielokanałowa dystrybucja jest jednym z założeń strategii wzrostu sprzedaży Grupy na rynku polskim, a jednocześnie minimalizuje ryzyko związane ze zbyt dużym uzależnieniem się od jednego kanału dystrybucji lub dystrybutora. Na rynkach zagranicznych sprzedaż produktów Grupy jest prowadzona głównie w modelu pośrednim. Jej wyroby dystrybuowane są przez hurtownie, sklepy detaliczne oraz sieci marketów budowlanych (DIY).

Spółkę charakteryzuje działalność w oparciu o jasno zdefiniowany katalog wartości, a także kilkunastoletnie zaangażowanie we wspieranie społeczeństwa w ramach programów i projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poprzez działalność Fundacji Śnieżka.

31 grudnia 2022 roku Spółka zatrudniała 606 pracowników (wobec 684 na koniec 2021 roku), co stanowiło blisko 52,7% całego zespołu Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Poli-Farbe Vegyipari Kft. (Węgry) została zarejestrowana w 1998 roku.

31 grudnia 2022 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 56 500 tys. HUF i nie zmienił się w stosunku do stanu na 11 lutego 2019 roku, czyli dnia, w którym FFiL Śnieżka SA zawarła umowę nabycia 80% jej udziałów.

Poli-Farbe to spółka o ugruntowanej pozycji na Węgrzech w segmencie farb dekoracyjnych do użytku wewnętrznego, posiadająca w swoim portfolio jedne z najbardziej rozpoznawalnych (sub)marek farb na tamtejszym rynku. Spółka jest także producentem emalii i środków do ochrony drewna. Oferta produktowa spółki pod marką handlową Poli-Farbe obejmuje: dekoracyjne farby wodorozcieńczalne do wnętrz, emalie, produkty do ochrony, dekoracji i konserwacji drewna, farby fasadowe, środki gruntujące, systemy ociepleń, a także gładzie szpachlowe.

Spółka sprzedaje produkty głównie poprzez hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej oraz sieci handlowe, takie jak: OBI, Bauhaus, Tesco, Auchan, Kika i Praktiker.

31 grudnia 2022 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 56 500 tys. HUF i nie zmienił się w stosunku do stanu z 11 lutego 2019 roku, czyli dnia, w którym FFiL Śnieżka SA zawarła umowę nabycia 80% jej udziałów.

31 grudnia 2022 roku spółka Poli-Farbe Vegyipari Kft. zatrudniała 195 pracowników (254 na koniec 2021 roku).

Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. została zarejestrowana w 1999 roku.

Śnieżka-Ukraina jest producentem farb i szpachli, a także jednym z liderów w produkcji farb w Ukrainie[1]. Jej wyroby są sprzedawane pod marką Śnieżka.

Spółka jest głównym dystrybutorem produktów FFiL Śnieżka SA na lokalnym rynku. Sprzedaje produkty głównie poprzez hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej oraz lokalne sieci marketów budowlanych, takie jak Epicentr i Nowa Linia (podmioty ukraińskie) oraz Leroy Merlin (podmiot zagraniczny).

31 grudnia 2022 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 415,7 tys. UAH i nie zmienił się w stosunku do stanu na koniec 2021 roku.

31 grudnia 2022 roku spółka zatrudniała 172 pracowników (wobec 210 na koniec 2021 roku).

[1] Dane estymowane (ze względu na wojnę w Ukrainie dostęp do raportów badawczych jest ograniczony).

Śnieżka-BelPol Sp. z o.o.  (Białoruś) została zarejestrowana w 2003 roku.

Śnieżka-BelPol jest znaczącym producentem szpachli, farb i lakierów na rynku białoruskim, z dominującą pozycją w segmencie szpachli. Swoje produkty sprzedaje pod marką Śnieżka za pośrednictwem hurtowni, sieci marketów budowlanych oraz punktów sprzedaży detalicznej.

31 grudnia 2022 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 293,9 tys. BYN i nie zmienił się w stosunku do stanu na koniec 2021 roku.

Na koniec 2022 roku zatrudnionych w spółce było 16 osób (wobec 24 osób na koniec 2021 roku).

Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA („Rafil”) została zarejestrowana w 1995 roku.

Rafil to spółka specjalizująca się w produkcji antykorozyjnych farb podkładowych i nawierzchniowych do ciężkiej ochrony przed korozją na potrzeby przemysłu ciężkiego. Wytwarza także systemy alkidowe, poliwinylowe, poliuretanowe, epoksydowe i termoodporne. Obecnie Rafil jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w swojej branży w Polsce.

Spółka produkuje także wyroby przeznaczone do szerokiego kręgu odbiorców. Bogate kolorystycznie, konfekcjonowane zgodnie z potrzebami prywatnych odbiorców, są produkowane według tych samych norm i receptur, co wysoce specjalistyczne farby przemysłowe.

Wyroby Rafilu są sprzedawane poprzez sieć dystrybucyjną złożoną z hurtowni oraz firmy wykonawcze z całego kraju.

31 grudnia 2022 roku kapitał zakładowy wynosił 4 102 tys. PLN.

Na koniec 2022 roku spółka zatrudniała 48 pracowników (wobec 53 na koniec 2021 roku).

Współpraca z podmiotami powiązanymi kapitałowo dotyczy ponadto spółki Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie, która zajmuje się produkcją past barwiących Colorex oraz kolorantów do systemów kolorowania Śnieżki. Plastbud Sp. z o.o. jest również dostawcą niektórych surowców oraz towarów dla Grupy.

Marki handlowe

Właścicielem marek handlowych Grupy Kapitałowej Śnieżka jest Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. (z wyjątkiem brandów, których formalnym właścicielem jest Poli-Farbe Vegyipari Kft.). Śnieżka ToC, jako właściciel znaków, wprowadza produkty Grupy do obrotu zarówno bezpośrednio (poprzez współpracę ze sklepami niezależnymi, sieciami DIY, klientami końcowymi), jak i pośrednio (poprzez ich sprzedaż na rzecz pozostałych spółek z Grupy).

W raportowanym okresie wyroby Grupy Kapitałowej Śnieżka były sprzedawane pod następującymi kluczowymi markami handlowymi:

to produkty dla najbardziej wymagających klientów, ceniących jakość i styl. W portfolio tej innowacyjnej marki premium znajdują się m.in. wysokiej jakości farby ceramiczne, które charakteryzują się trwałością koloru, niebanalną gamą barw, odpornością na plamy i zabrudzenia oraz intensywne użytkowanie. W portfolio marki znajdziemy także wybór wysokiej jakości farb białych. Magnat to także struktury, dające wiele możliwości dekoracyjnych.

jest podstawową marką Grupy, w ramach której oferowany jest szeroki zakres produktów. W jej portfolio mieszczą się grupy produktów przeznaczonych do ochrony i dekoracji różnorodnych podłoży, użytkowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń (m.in. farby do ścian i fasad, wyroby do malowania metalu i drewna, a także gładzie szpachlowe do ścian). To kompleksowa oferta zaspokajająca potrzeby na każdym etapie wykańczania czy remontu domu i mieszkania.

to marka parasolowa, w ofercie której znajduje się szerokie portfolio produktów przeznaczonych do ochrony i dekoracji różnych powierzchni. Mieszczą się w nim m.in. jedne z najbardziej rozpoznawalnych (sub)marek na węgierskim rynku: Platinum oraz Inntaler (m.in. emulsje do wnętrz i fasad), Cellkolor (farby do drewna i metalu) oraz Boróka (preparaty do ochrony i dekoracji drewna).

to marka wysokiej jakości produktów do ochrony i dekoracji drewna. Oferta marki została przygotowana z myślą o wszystkich, którzy chcą w kompleksowy sposób zadbać o drewno użytkowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Portfolio marki obejmuje m.in.: wysokiej jakości impregnaty chroniące w kompleksowy sposób drewno, zarówno od środka (impregnat gruntujący), jak i z zewnątrz (impregnat powłokotwórczy), a także impregnat renowacyjny przeznaczony do wcześniej malowanego drewna, lakierobejce oraz oleje i lakiery.

to marka, w ofercie której znajdują się podkładowe i nawierzchniowe antykorozyjne farby przemysłowe. W jej portfolio mieszczą się systemy alkidowe, poliwinylowe, poliuretanowe, epoksydowe i termoodporne. W ofercie marki znajdują się wyroby o obniżonej zawartości rozcieńczalników organicznych oraz produkty wodorozcieńczalne. Rafil oferuje także farby na dach, posadzkę oraz do malowania ogrodzeń, okien i drzwi.

to marka produktów fasadowych oparta na tynkach dekoracyjnych i farbach fasadowych, występujących w bogatej gamie kolorystycznej. Znajdują one zastosowanie zarówno na budynkach nowo wznoszonych, jak i już istniejących. To materiały do renowacji budynków pod kątem izolacji cieplnej, ochrony ich konstrukcji i zmiany wyglądu zewnętrznego.

Struktura przychodów ze sprzedaży

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka sprzedawała swoje produkty na kilkunastu rynkach – w Polsce oraz na szesnastu rynkach zagranicznych. Najważniejszymi rynkami dla Grupy w 2022 roku były: Polska, Węgry i Ukraina. W 2022 roku Grupa uzyskała na tych trzech rynkach 93,8% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wiodącym rynkiem sprzedaży (dla wyrobów i towarów) Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2022 roku był rynek polski z 67,9% udziałem (+1,9 pp. rok do roku). Kolejnymi kluczowymi krajami, w których operują
spółki wchodzące w skład Grupy, są: Węgry (udział 17,3%; -5,4 pp. r/r) oraz Ukraina (udział 8,6%; -15,0 pp. r/r).