Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Działania w Ukrainie i na Węgrzech

Działania społeczne na Węgrzech

  • Projekt społeczny dla szpitali „Wsparcie z kolorami i duszą”

Spółka Poli-Farbe od lat pomaga węgierskim szpitalom i placówkom medycznym, przekazując farby i darowizny pieniężne. Dotychczas wsparcie trafiło łącznie do 11 oddziałów w 9 szpitalach. W 2022 roku spółka Poli-Farbe wsparła Oddział Psychiatrii Dziecięcej Szpitala Klinicznego Okręgu Bács-Kiskun (Szpital Kecskemét). Zakończenie prac renowacyjnych zaplanowano na pierwszy kwartał 2023 roku, a budżet tego przedsięwzięcia to 5 mln HUF.

  • Wsparcie rzeczowe

W 2022 roku spółka Poli-Farbe kontynuowała wspieranie szkół, przedszkoli oraz fundacji i stowarzyszeń, przekazując na ich potrzeby farby i inne produkty dekoracyjne. W 2022 roku spółka przekazała produkty o wartości 3,5 mln HUF. Trafiły one do przedszkoli, szkół podstawowych i stowarzyszeń, działających między innymi w otoczeniu fabryki w Bócsa.

Działania społeczne w Ukrainie

  • „Kolorowy świat dzieciństwa”

Dzięki projektowi dotychczas poddano renowacji i ozdobiono bajkowymi motywami 13 oddziałów w ukraińskich placówkach medycznych dla dzieci. Ze względu na trwającą w Ukrainie wojnę kontynuacja projektu w 2022 r. nie była możliwa.

  • Centrum Szkoleniowo-Praktyczne Śnieżka

Centra Szkoleniowo-Praktyczne to program społeczno-partnerski ukierunkowany na wsparcie kształcenia zawodowego na Ukrainie. W jego ramach powstało dotychczas 14 Centrów Szkoleniowo-Praktycznych przy szkołach zawodowych.

W 2022 roku w ramach programu powstał podręcznik „Prace malarskie i wykończeniowe”. Wydana w pdf publikacja została oficjalnie włączona do ukraińskiego programu nauczania, a jej pobranie jest możliwe bezpłatnie ze stron Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy oraz z witryny Śnieżka-Ukraina. Książka w praktyczny sposób omawia techniki malarskie i wykończeniowe i prezentuje różnorodne zagadnienia rozwijające wiedzę uczniów szkół budowlanych.

  • Wsparcie Śnieżki-Ukraina dla inicjatywy „Ratujemy życie”

W 2022 roku Spółka Śnieżka-Ukraina dołączyła do inicjatywy charytatywnej „Ratujemy życie”, którą realizowała sieć hipermarketów budowlanych „Epicentr” przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia Ukrainy. Celem przedsięwzięcia był zakup specjalnych pojazdów medycznych – opancerzonych ambulansów i karetek reanimacyjnych niezbędnych do ratowania życia ludzkiego w warunkach wojny. W okresie od 18 listopada do końca grudnia 2022 roku 5% wartości z każdego sprzedanego produktu ACRYL-PUTZ® w centrum handlowym „Epicentr” i „Nowa linia” było przeznaczone na ten cel.