Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Działania społeczne w Polsce wobec wojny w Ukrainie

Od wybuchu wojny w Ukrainie Spółka dominująca zaangażowała się w pomoc tamtejszej ludności. Priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Śnieżki-Ukraina.

Następnie organizowane były transporty z żywnością, lekami, odzieżą ochronną i obuwiem. Po ukraińskiej stronie dystrybucją darów zajmowali się pracownicy tamtejszej spółki. W Polsce zapewniono także czasowe schronienie kilku rodzinom pracowników i współpracowników spółki Śnieżka-Ukraina, którzy byli zmuszeni opuścić swoje mieszkania. Łączne wsparcie przeznaczone przez Śnieżkę na pomoc ludności ukraińskiej wyniosło 352,4 tys. zł.