Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Rozwój zawodowy

Szkolenia

W raportowanym okresie w Grupie Kapitałowej Śnieżka w szkoleniach wzięły udział 464 osoby (40,35% zatrudnionych ogółem). W grupie tej znalazło się 173 kobiety oraz 291 mężczyzn.

11 795

Liczba godzin szkoleniowych zrealizowanych w Grupie w 2022.*


*Szkolenia były organizowane zarówno w formule online jak i stacjonarnie.

Jak co roku organizowaliśmy szkolenia obligatoryjne, wymagane prawem i niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku. Realizowaliśmy również zajęcia z języka angielskiego – zarówno w formie stacjonarnej (grupowe), jak i online (zajęcia indywidualne). Zajęcia te odbywają się w oparciu o Regulamin programu dofinansowania i organizacji kursu języka angielskiego, który określa wymagania w zakresie sposobu organizacji i zapewnienia właściwej formy i skuteczności kursu języka angielskiego oraz precyzuje zasady dofinansowania kursu przez pracodawcę.

W związku z tym, że Grupa konsekwentnie stawia na rozwój wiedzy i kompetencji swoich pracowników, rozpoczęliśmy firmowy program trenerów wewnętrznych Śnieżka Academy, który jest odpowiedzią na potrzeby naszej firmy w dziedzinie szkoleń. Jego głównym celem jest wewnętrzne wspieranie rozwoju pracowników poprzez wykorzystanie potencjału kompetencyjnego zespołu Śnieżki. W pierwszej edycji wyłoniliśmy 8 trenerów, szkolących z obszarów tematycznych ważnych z perspektywy firmy i rozwijających z punktu widzenia pracowników.

 

Liczba godzin szkoleniowych i przeszkolonych pracowników FFiL Śnieżka SA oraz Grupy Śnieżka w 2022 roku

Liczba godzin szkoleniowych i przeszkolonych pracowników FFiL Śnieżka SA oraz Grupy Śnieżka w 2022 roku

Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych Liczba osób uczestniczących w szkoleniach Liczba godzin szkoleniowych na pracownika Kobiety Mężczyźni
FFiL Śnieżka SA 5 818 222 9,60 77 145
Razem Grupa Śnieżka 11 795 464 10,26 173 291

Oceny pracownicze i rozmowy rozwojowe

Jednym z wniosków po kilku latach realizacji Rozmów Rozwojowych była potrzeba wewnętrznej pracy nad aktualizacją opisu zachowań wspierających wartości organizacyjne oraz ujednoliceniem ich rozumienia. Prace nad tymi aspektami trwały przez cały 2022 rok i zakończyły się implementacją nowej Księgi Wartości Organizacyjnych w spółkach FFiL Śnieżka SA, Śnieżka ToC, Poli-Farbe oraz Śnieżka-Ukraina (proces opisano w Sprawozdaniu w punkcie 3.1.9 „Wartości organizacyjne”).

Rozmowy Rozwojowe w oparciu o zaktualizowane wartości organizacyjne w spółkach FFiL Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC na dzień publikacji raportu są w trakcie realizacji. Implementacja procesu Rozmów Rozwojowych w spółkach Śnieżka-Ukraina oraz Poli-Farbe zaplanowana jest na 2024 r.