Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Benefity i wsparcie

W FFiL Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC obowiązują zasady równego traktowania pracowników w dostępie do wszystkich świadczeń, w tym do świadczeń pozapłacowych. Wszyscy pracownicy mają możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń, w których kosztach partycypuje pracodawca. Na ich przyznanie nie mają wpływu ani rodzaj umowy, ani wymiar czasu pracy.

Świadczenia pozapłacowe:

 • benefity w formie punktów do wykorzystania w internetowej kafeterii,
 • dofinansowanie do grupowego ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowywanie do posiłków pracowniczych,
 • dodatkowe 2 dni urlopu wypoczynkowego w roku,
 • dofinansowanie do nauki języka angielskiego,
 • poszerzony zakres badań w zakresie medycyny pracy,
 • dofinansowanie wymiany okularów,
 • prywatna opieka medyczna,
 • zniżki na produkty firmowe w Salonie Firmowym,
 • dostęp do firmowego portalu aukcyjnego z możliwością udziału w aukcjach i licytacji wystawionych produktów,
 • udział w okazjonalnych eventach firmowych kierowanych do dzieci pracowników, finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) obu spółek zgodnie z Regulaminem ZFŚS,
 • okazjonalne upominki dla dzieci pracowników finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obu spółek zgodnie z Regulaminem ZFŚS,
 • dofinansowanie do udziału w kolonii dla dzieci pracowników organizowanej przez Komisję Socjalną obu spółek zgodnie z Regulaminem ZFŚS.

Wsparcie młodych rodziców

Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka mają swobodę w korzystaniu z przysługujących im uprawnień rodzicielskich, dotyczących min. urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich.

W 2022 roku z urlopów macierzyńskich oraz rodzicielskich skorzystały 43 kobiety pracujące w spółkach Grupy, a 27 ojców wykorzystało przysługujące im urlopy ojcowskie.

Dla wszystkich kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim organizujemy spotkania wdrażające, mające charakter prezentacji onboardingowej tak, aby mogły uzupełnić swoją wiedzę o tym, co zmieniło się w firmie podczas ich nieobecności. Dodatkowo wszystkim mamom, które zdecydują się wrócić do pracy nie później niż przed upływem 6 miesięcy po urodzeniu dziecka/dzieci oferujemy dodatek finansowy na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem. Współfinansujemy też koszt pobytu dzieci naszych pracowników w lokalnym żłobku.

Wykorzystanie urlopów macierzyńskich/rodzicielskich/ojcowskich w FFiL Śnieżka SA oraz Grupie Kapitałowej Śnieżka

Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu z tytułu urodzenia się dziecka w tym kobiet
FFiL Śnieżka SA 38 16
Razem Grupa Śnieżka 70 43