Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Działania w obszarze relacji inwestorskich

FFiL Śnieżka SA jako spółka notowana na GPW realizuje wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa. Ponadto, dbając o transparentność i relacje ze swoimi interesariuszami, prowadzi aktywne działania w obszarze relacji inwestorskich.

  • regularnie organizowała spotkania i wideokonferencje dla profesjonalnych uczestników rynku kapitałowego oraz przedstawicieli mediów. Po publikacji raportów okresowych (za 2021 rok, I kwartał 2022 roku, I półrocze 2022 roku i III kwartał 2022 roku) odbyło się łącznie dziesięć spotkań;
  • zorganizowała wspólnie z portalem StockWatch.pl czat inwestorski. Jego tematem było omówienie wyników finansowych po sezonie 2022 roku;
  • przygotowała dla swoich interesariuszy skrócony raport roczny oraz raport interaktywny dostępny na stronie: https://raportroczny2021.sniezka.pl/. W obu wydaniach raportu Spółka w przejrzysty sposób podsumowała działalność całej Grupy w 2021 roku (także w obszarze niefinansowym);
  • wprowadziła nową formę informowania rynku o wynikach finansowych w postaci dwustronicowej arkusza kalkulacyjnego (tzw. fact sheet) z najistotniejszymi danymi;
  • uruchomiła nowy serwis korporacyjny dostępny pod adresem: https://sniezkagroup.com/ z dostępem do archiwum raportów, wyników finansowych i operacyjnych, kalendarium oraz informacji na temat walnych zgromadzeń. Strona dysponuje możliwościami prezentowania danych w postaci interaktywnych wykresów pozwalających na analizę danych historycznych. Zastosowane rozwiązanie agregujące materiały powiązane z publikacją wyników okresowych umożliwia łatwe dotarcie do sprawozdań, prezentacji wynikowych, komentarzy, factsheetów czy szczegółowych arkuszy kalkulacyjnych;
  • wykorzystywała do komunikacji z inwestorami i dziennikarzami profil FFiL Śnieżka SA
    na Twitterze (https://twitter.com/SniezkaSA), publikując na nim m.in. tweety o wydarzeniach korporacyjnych.