Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Nasi interesariusze

Wykres prezentujący naszych kluczowych interesariuszy został przygotowany w ramach odbywającego się w 2021 roku warsztatu strategicznego z kluczową kadrą menedżerską oraz Zarządem Spółki. Mapowanie interesariuszy odbyło się w ramach projektu tworzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Spółki.

sniezka mapa interesariuszy sniezka mapa interesariuszy