Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Kluczowe wydarzenia i nagrody

 • 1 stycznia 2022 roku – Uruchomienie części magazynowej Centrum Logistycznego Grupy Śnieżka w Zawadzie i przejęcie przez nie funkcji Magazynów Wyrobów Gotowych w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie,
 • 24 lutego 2022 roku – decyzja o czasowym ograniczeniu działalności operacyjnej w spółce Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o. w związku z sytuacją na terytorium Ukrainy. Decyzje dotyczyły wstrzymania wykonywania dostaw, a także czasowego zawieszenia produkcji od 25 lutego 2022 r. (raport nr 2/2022 z 24 lutego 2022 roku),
 • 3 marca 2022 roku – informacja o utrzymaniu ograniczenia działalności operacyjnej w spółce Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o. (raport nr 3/2022 z 3 marca 2022 roku),
 • 11 kwietnia 2022 roku – decyzja o przywróceniu działalności operacyjnej w spółce Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o. (raport nr 4/2022 z 11 kwietnia 2022 roku),
 • 31 maja 2022 roku – odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które:
  • zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok;
  • dokonało podziału zysku netto za 2021 rok w wysokości 60 335 tys. PLN, ustalając dywidendę w wysokości 2,50 PLN na 1 akcję, tj. w łącznej kwocie 31 544 tys. PLN. Pozostałą część zysku w kwocie 28 790 tys. PLN zdecydowało przeznaczyć na kapitał zapasowy,
  • zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdanie finansowe Grupy za 2021 rok,
  • udzieliło absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za
   2021 rok,
  • powołało Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  • pozytywnie zaopiniowało „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A.” za 2021 rok,
 • 1 sierpnia 2022 roku – wypłata dywidendy,
 • 22 grudnia 2022 roku:
  • aneks do umowy kredytu wieloproduktowego z ING Bank Śląski S.A. (raport nr 15/2022 z 22 grudnia 2022 roku),
  • umowa o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (raport nr 15/2022 z 22 grudnia 2022 roku),
  • zmiana do umowy wielocelowej linii kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A. (raport nr 15/2022 z 22 grudnia 2022 roku),
  • umowa o kredyt nieodnawialny z BNP Paribas Bank Polska S.A. (raport nr 15/2022 z 22 grudnia 2022 roku).

Po dniu bilansowym Spółka nie zawarła umów o istotnym znaczeniu, a w Grupie nie nastąpiły żadne wydarzenia o istotnym charakterze.

Nagrody i wyróżnienia dla Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2022 roku:

W raportowanym okresie jedynie FFiL Śnieżka SA otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia. Zostały one zaprezentowane w kategoriach: korporacyjne oraz regionalne i lokalne.

 • Ranking magazynu European Coatings

Grupa Śnieżka zajęła 22. pozycję w rankingu magazynu European Coatings. Zestawienie podsumowało wyniki 25 największych europejskich producentów farb i lakierów za 2021 rok. Śnieżka jako jedyna reprezentuje w nim zarówno Polskę, jak i region Europy Środkowo-Wschodniej. Lokata Grupy Śnieżka w rankingu to efekt wzrostu przychodów ze sprzedaży wyrobów uwzględnianych w zestawieniu. Ranking opracowywany przez magazyn European Coatings (którego wydawcą jest niemieckie wydawnictwo Vincentz Network) powstaje na bazie rocznych przychodów producentów ze sprzedaży powłok dekoracyjnych i ochronnych. W zestawieniu są klasyfikowane wyłącznie te firmy, których główna siedziba znajduje się na terenie Europy. Śnieżka jest w nim obecna niezmiennie od 2018 roku.

 • Ranking 100 największych producentów według miesięcznika Builder

Coroczne zestawienie 100 największych producentów materiałów budowlanych
i wykończeniowych miesięcznika Builder przyniosło Śnieżce awans na 26. miejsce na liście (wg przychodów za 2020 rok). Grupa kolejny raz została również najwyżej sklasyfikowana wśród producentów farb dekoracyjnych. O kolejności na liście rankingowej decydują wyniki sprzedażowe i finansowe uzyskane w ostatnim roku obrotowym, a także suma aktywów. Miesięcznik Builder to prestiżowy ogólnopolski tytuł, wydawany od ponad 20 lat. Od czterech lat tworzy ranking 100 największych producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych, stanowiący część zestawienia 300 największych firm z branży. Na liście uwzględniane są tylko przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce.

 • Nagroda SAP Innovation Awards 2022

Śnieżka otrzymała nagrodę SAP Innovation Awards 2022 za kompleksowy proces cyfrowej transformacji. Projekt pod nazwą Change IT przeprowadzono w latach 2018–2021. Efektem jest usprawnienie zarządzania procesami i zwiększenie efektywności Śnieżki. Change IT był jednym z największych zakończonych sukcesem projektów digitalizacji w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nagroda SAP Innovation Awards jest przyznawana przez SAP – jednego z największych globalnych producentów oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi. SAP wyróżnia firmy korzystające z nowoczesnych rozwiązań corocznie już
od 9 lat – na arenie międzynarodowej.

 • Ranking 50 Najlepszych Pracodawców tygodnika Wprost

Polskie spółki Grupy Śnieżka awansowały drugi rok z rzędu w rankingu „50 Najlepszych Pracodawców” tygodnika Wprost – w zestawieniu za 2021 rok zajęły 20. miejsce. Śnieżka jest jedyną reprezentantką producentów farb dekoracyjnych wytypowaną przez redakcję do tego prestiżowego grona. W tym roku redakcja zwróciła uwagę m.in. na działania pomocowe na rzecz Ukrainy podejmowane przez firmy. Redakcja tygodnika Wprost przygotowała ranking „50 Najlepszych Pracodawców” na bazie odpowiedzi ankietowych uzyskanych od 500 największych firm działających w Polsce.

 • Ranking 200 Największych Polskich Firm

Śnieżka kolejny rok z rzędu uplasowała się w zestawieniu tygodnika Wprost, które prezentuje firmy kontrolowane przez polskich właścicieli mogące pochwalić się najwyższymi przychodami. Łączne przychody ze wszystkich rynków zapewniły Grupie Śnieżka 189. miejsce w zestawieniu. Do obecności spółki na liście ponownie przyczyniły się mocne wyniki wypracowane w Polsce. Śnieżka jest obecna w rankingu „200 Największych Polskich Firm” tygodnika Wprost od pierwszej edycji przygotowanej w 2015 roku. W zestawieniu redakcja uwzględnia wyłącznie spółki kontrolowane przez polskich właścicieli: przedsiębiorców prywatnych, Skarb Państwa lub będące własnością komunalną.

 • Zestawienie 100 największych eksporterów według „Wprost”

Po raz kolejny Śnieżka została wyróżniona mianem Polskiego Ambasadora przez redakcję „Wprost” w zestawieniu towarzyszącym rankingowi „200 Największych Polskich Firm”. Na liście znalazło się 100 polskich przedsiębiorstw, które eksportują najwięcej. Śnieżka zajęła w zestawieniu 79. miejsce.

 • Podkarpacka Nagroda Gospodarcza

FFiL Śnieżka SA została laureatem nagrody specjalnej XXI edycji konkursu „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej”. Kapituła konkursu przyznała Śnieżce nagrodę za 2021 rok w kategorii „Firma przyjazna pracownikom”. W obszarze dbałości o pracownika komisja doceniła między innymi aspekty związane z oferowanymi przez spółkę benefitami, wśród których na rynku wyróżniają się na przykład świadczenia dodatkowe dla mam wracających do pracy po urlopach macierzyńskich. Ocenie podlegała także działalność firmy na rzecz pracowników w okresie pandemii (w tym komunikacja i zapewnienie bezpieczeństwa), przejrzystość systemu wynagrodzeń oraz formy rozwoju pracowników. Konkurs Podkarpacka Nagroda Gospodarcza organizowany jest przez Centrum Promocji Biznesu przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. Wyróżnienia w konkursie otrzymują najlepsze i najaktywniejsze gospodarczo firmy z Podkarpacia.