Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Nasi interesariusze

Mapa interesariuszy

Wykres prezentujący naszych kluczowych interesariuszy został przygotowany w ramach odbywającego się w 2021 roku warsztatu strategicznego z kluczową kadrą menedżerską oraz Zarządem Spółki. Mapowanie interesariuszy odbyło się w ramach projektu tworzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Spółki.

W 2022 roku nie nastąpiły zmiany w zakresie wpływu i zainteresowania interesariuszy.
sniezkamapainteresariuszy sniezkamapainteresariuszy

Opis zarządzania relacjami z poszczególnymi grupami interesariuszy

Ramowe standardy w zakresie zarządzania informacjami i danymi w relacjach z kluczowymi grupami interesariuszy reguluje wdrożona w 2019 roku Polityka Informacyjna FFiL Śnieżka SA, zaktualizowana w lutym 2022 roku. Celem nadrzędnym Polityki jest przyjęcie ramowych zasad zarządzania informacjami i danymi na temat Spółki, w tym ochrona interesów Spółki w tym obszarze, mitygacja ryzyk wynikających z istotnej skali działalności Spółki oraz prowadzenia działalności w wielu lokalizacjach i na wielu rynkach. Standardy przyjęte przez Spółkę dominującą są implementowane w spółkach zależnych, które wprowadziły swoje polityki informacyjne spójne z dokumentem obowiązującym w Spółce dominującej.

Do każdej z grup interesariuszy podchodzimy indywidualnie, budując dostosowaną do jej potrzeb komunikację. Ważną rolę przypisujemy otrzymywanym informacjom zwrotnym, traktujemy je jako wskazówki pozwalające na bieżącą weryfikację podejmowanych działań na rzecz budowania trwałych i transparentnych relacji z interesariuszami. Ich budowanie stanowi wartość dla Grupy.

Grupa Interesariuszy Sposoby zarządzania relacjami z grupą Interesariuszy
Spotkania Badania satysfakcji
/badania opinii
Szkolenia Media społecznościowe Konferencje i wydarzenia branżowe Strona www Komunikacja wewnętrzna Kontakt
tel./e-mail
Akcjonariusze
Analitycy domów maklerskich
Banki
Dostawcy
Dziennikarze
Giełda
Instytucje nadzoru
Kadra zarządzająca
Konkurenci rynkowi
Konsumenci
Liderzy opinii
Użytkownicy social media i forów konsumenckich
Odbiory B2B
Pracownicy (obecni)
Pracownicy (potencjalni)
Społeczeństwo (beneficjenci projektów)
Społeczność lokalna
Władze lokalne
Wykonawcy
 • obecni pracownicy – magazyn wewnętrzny, newsletter pracowniczy, intranet, ekrany informacyjne, plakaty i kontakt za pośrednictwem wybranych przedstawicieli pracowników,
 • akcjonariusze – walne zgromadzenia, raporty (okresowe i bieżące), spotkania tradycyjne oraz wideokonferencje i czaty
 • konkurencja – spotkania branżowe, monitoring w mediach i monitoring sprzedaży rynku farb,
 • dostawcy surowców – spotkania, kontakt telefoniczny i wydarzenia branżowe,
 • odbiorcy B2B – spotkania, kontakt telefoniczny i szkolenia, portal „Biuro Obsługi Klienta” bok.sniezka.pl,
 • banki finansujące – kontakt telefoniczny i spotkania,
 • dostawcy usług – przetargi i spotkania,
 • potencjalni pracownicy – publikowanie ofert pracy, działania w zakresie Employer Branding i udział w targach pracy,
 • społeczność lokalna – akcje społeczne skierowane do lokalnej społeczności, działalność Fundacji Śnieżki Twoja Szansa i informacje przekazywane mediom lokalnym,
 • klienci – badania satysfakcji klientów, media społecznościowe, komunikacja w punktach sprzedaży, konkursy oraz akcje promocyjne i reklamy w różnych kanałach komunikacji,
 • media – briefingi, spotkania po wynikach i kontakt bieżący – przez biuro prasowe oraz bezpośredni,
 • urzędy – relacje bezpośrednie oraz komunikacja telefoniczna, mailowa i tradycyjna.