Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Kontakt IR

RELACJE INWESTORSKIE

Szczegółowe informacje korporacyjne i finansowe, w tym między innymi raporty bieżące i okresowe znajdują się na stronie: www.sniezkagroup.com

Aktualny raport roczny: raportroczny2022.sniezka.pl

CORPORATE GOVERNANCE

Izabela Chmiel
Corporate Governance Officer

izabela.chmiel@sniezka.com

tel. +48 14 680 54 17

KOMUNIKACJA KORPORACYJNA

Aleksandra Małozięć
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i ESG

aleksandra.maloziec@sniezka.com

tel. +48 14 680 54 83